Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
Yên ngựa in 3D giữ cho truyền thống quân sự Canada tồn tại


Ngày tạo: 18/09/2020 4:37:34 CH

The Canadian Lord Strathcona Horse Regiment Đang sử dụng in 3D để giúp lưu giữ truyền thống quân sự tồn tại. Bằng cách tạo ra bản sao của những chiếc yên ngựa hàng thế kỷ, họ đã tìm ra cách để bảo tồn bản gốc.

Các nhà thiết kế có một nhiệm vụ khó khăn khi họ phải quét & tạo mẫu các bộ phận sẽ phù hợp với các thiết kế ban đầu có từ những năm 1800. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là một số bộ phận có thể được cải thiện từ góc độ thiết kế. Ví dụ, các thành phần mới sẽ nhẹ hơn cho những con ngựa mặc dù vẫn trung thành với nguyên bản.

Bản tái tạo in 3D

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Yên ngựa in 3D

Không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió cho những chiếc yên ngựa in 3D vì ban đầu không phải ai cũng có ý tưởng. Giajnorio cho biết đã gặp sự phản đối từ trung đoàn khi ý tưởng in 3D lần đầu tiên được đề xuất. “Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đã thấy sự thành công của nguyên mẫu, toàn bộ nhóm ở đây đã sẵn sàng.”. Và chiếc yên ngựa đã sẵn sàng phục vụ cho mục tiêu chung của quân sự Canada

 

Ngoài việc tạo ra một phiên bản sát nguyên tác so với thiết kế ban đầu, còn có một loạt lợi ích khác mà yên ngựa in 3D mang lại đó là đã làm chao đảo cả trung đoàn. Có điều, chi phí thấp hơn đáng kể so với sản xuất các bộ phận từ gỗ theo phương pháp truyền thống. Theo Gianjnorio, thời gian sản xuất cũng ngắn hơn rất nhiều.

In 3D đã được áp dụng rộng rãi trong các dự án tái thiết lập và xây dựng lại những công trình khác nhau trong mỗi lĩnh vực. Từ các tác phẩm điêu khắc cũ đến các địa danh kiến ​​trúc, quét 3D và sản xuất gia công đắp lớp giúp ích rất nhiều. Nó đặc biệt hữu ích trong các dự án tái thiết một lần và vận hành sản xuất.

Data Design Việt Nam 
 
Nguồn: 3D Printing
http://datadesign.vn

 


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam