Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
VisualIMPORT cho Onshape là gì?


Ngày tạo: 16/09/2020 9:39:47 SA

Vào tháng 11 năm 2015, MecSoft Corporation hợp tác với Onshape và phát hành plugin VisualIMPORT for Onshape cho sản phẩm máy tính để bàn Windows hàng đầu VisualCAD.

Với plugin này, người dùng VisualCAD có thể truy cập tài khoản Onshape của họ và nhập trực tiếp Mô hình 3D Onshape của họ vào VisualCAD. Người dùng Onshape giờ đây có thể sử dụng các plugin sản xuất của VisualCAD (VisualCAM) và sản xuất gia công đắp lớp (Visual3DPRINT) để tạo mã G-MILL & TURN CNC 2-5 trục và dễ dàng chuẩn bị các mô hình của họ cho In 3D

Đối tác MecSoft & Onshape

MecSoft Corporation là thành viên tham gia Chương trình Đối tác Công nghệ Onshape với các sản phẩm hoạt động song song với nền tảng Onshape CAD.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-VisualIMPORT cho Onshape là gì?

 

Plugin VisualIMPORT for Onshape của isualCAD cho phép bạn “Kéo” các mô hình phần Onshape 3D của mình vào VisualCAD.

Cả hai plugin VisualCAD và VisualIMPORT cho Onshape đều được tải xuống và sử dụng MIỄN PHÍ mà không bị hạn chế.

Muốn tìm hiểu thêm? Xem Hội thảo trên web về MecSoft & Onshape của chúng tôi.

Sử dụng các plugin của VisualCAD trên các mô hình phần Onshape 3D của bạn:

- VisualMILL: Chương trình 2-5 trục đường chạy dao Phay CNC

- VisualTURN: Chương trình 2 Trục đường chạy dao Tiện CNC

- Visual3DPRINT: Chuẩn bị & In 3D các bộ phận của bạn

 

Nguồn: Mecsoft

Data Design Việt Nam

https://datadesign.vn/


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam