Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
Ứng dụng phần mềm Geomagic Design X trong giáo dục ở Đức


Ngày tạo: 21/09/2020 11:54:16 SA

The University of Applied Sciences Hannover, Media, Information and Design Department là trường dẫn đầu nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp và thiết kế sản phẩm cơ khí. Sự nhiệt tình của học viện đối với lĩnh vực của họ khiến The University of Applied Sciences Hannover, Media, Information and Design Department trở thành một cơ sở ươm tạo và thử nghiệm các công nghệ và phương pháp mới.

 

Ngoài ra, danh tiếng về sự đổi mới của khoa khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho những sinh viên tốt nghiệp được chọn, những người quan tâm đến việc đào tạo bằng các phương pháp mới nhất của ngành. FHH đang tiếp tục chuẩn bị cho sinh viên và nâng cao danh tiếng của họ bằng cách cung cấp khóa đào tạo Geomagic Design X.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Thiết kế yên xe máy với kỹ thuật đảo ngược trong Geomagic Design X

 

Giáo sư Ying Falk Höhn (Khoa FHH-III) đã nghiên cứu lịch sử của phần mềm thiết kế ngược và là một chuyên gia trong việc tạo ra các thiết kế mới dựa trên các hình dạng có sẵn. Tiến sĩ Falk Höhn đã theo dõi các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Một trong những nguồn cảm hứng của Tiến sĩ Falk Höhn là Trimetric GmbH, một văn phòng dịch vụ đủ điều kiện của Đức sử dụng Geomagic Design X để tạo các mô hình CAD gốc từ dữ liệu được quét. Thành công của Trimetric trên Design X đã truyền cảm hứng cho Giáo sư Dr.-Ing. Falk Höhn lấy "Thiết kế X" làm trọng tâm của khóa học, nơi sinh viên có thể cải thiện thiết kế của các bộ phận hiện có. Trong trường hợp này, họ đã chọn chiếc mô tô Ducati Hypermotard phổ biến và đặt mục tiêu cải thiện sự thoải mái và thẩm mỹ của ghế ngồi trên xe máy. Đối với các khóa học của mình, sinh viên sử dụng CAD từ một trong những nhà cung cấp lớn như Solidworks, ProE / Creo, Inventor, UG Siemens NX và CATIA. Tương tự như phần mềm CAD, Design X có giao diện người dùng quen thuộc và rút ngắn đường cong học tập.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Thiết kế yên xe máy với kỹ thuật đảo ngược trong Geomagic Design X

 

Quan trọng hơn, Geomagic Design X cho phép sinh viên tạo các mô hình CAD tham số hoàn chỉnh từ dữ liệu quét 3D và chuyển các mô hình này cùng với lịch sử mô hình hóa sang hệ thống CAD đã chọn. Đây được gọi là mô hình thế hệ thứ ba hoặc 3G. Thiết kế X là duy nhất vì nó bảo tồn cả hình dạng và lịch sử (tức là thứ tự mà mỗi phần tử được tạo ra).

 

Một phương pháp thay thế (mô hình hóa 2G) có thể nắm bắt được hình dạng của bộ phận, nhưng đây chỉ là một nửa công việc. Bản ghi hoặc trình tự lịch sử này rất cần thiết để xác định mối quan hệ giữa các chức năng khác nhau và theo nghĩa rộng là ý định ban đầu của nhà thiết kế. Không có lịch sử và những thay đổi trong tương lai đối với mô hình có thể khiến nó không sử dụng được. Ví dụ, năm vấu này trên bánh xe của bạn có liên quan với nhau bởi một mô hình tròn duy nhất đồng tâm với trục chính của ô tô. Nếu mô hình không nắm bắt được ý định của nhà thiết kế, thì việc chỉnh sửa tiếp theo có thể tạo ra các bánh xe dễ bị lỗi sẽ nhảy khỏi núi hoặc không vừa với mẫu bu lông bảng đấu dây. Nếu không có ý định thiết kế, rủi ro chỉnh sửa mô hình CAD là cao.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Thiết kế yên xe máy với kỹ thuật đảo ngược trong Geomagic Design X

 

Những sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ thiết kế thiết bị y tế, ô tô, máy bay; lựa chọn và chỉnh sửa những nơi có ảnh hưởng đến sự sống hoặc cái chết. Sinh viên FHH đã được đào tạo từ các nhà lãnh đạo học tập và họ được chuẩn bị đầy đủ cho cùng một phần mềm Geomagic Design X có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp chủ chốt ngày nay.

 
 
Nguồn: 3dsystems
Data Design Việt Nam
https://datadesign.vn/


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam