Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
SolidWorks: Ưu và nhược điểm


Ngày tạo: 15/09/2020 3:52:11 CH

Ưu điểm

SolidWorks đã thiết lập các tiêu chuẩn mô hình 3D cho CAD kỹ thuật, nhưng nó không phụ thuộc vào phả hệ của mình để thực hiện các công việc nặng nhọc. Trong suốt nhiều năm hoạt động, SolidWorks đã bổ sung một loạt các tính năng khác bổ sung và mở rộng theo nhu cầu CAD.

Nhược điểm

SolidWorks cố gắng trở thành phần mềm mô hình hóa vững chắc của mọi người, nhưng đôi khi điều đó có nghĩa là phải hy sinh sức mạnh này cho điểm mạnh khác. Dưới đây là một số điểm yếu của SolidWorks có thể phá vỡ thỏa thuận cho bạn.

Nguồn: all3dp


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam