Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
Những Bộ Phận Trên Cơ Thể Được Phát Thảo Thông Qua Máy In 3D


Ngày tạo: 15/09/2020 4:25:25 CH

Máy in 3D rõ ràng có thể được sử dụng để tạo ra sản phẩm ba chiều. Cơ hội về cơ bản là không giới hạn đối với lĩnh vực in 3D Houston. Ngày càng có nhiều lĩnh vực bắt đầu sử dụng quy trình này. Một trong những ngành triển vọng nhất là ngành y tế. Ngày nay việc sử dụng in 3D y tế Austin trở nên khá phổ biến. Điều này cung cấp cho các bác sĩ những khả năng mới và kể cả bệnh nhân. Trong vài năm gần đây, người ta có thể in ngày càng nhiều bộ phận cơ thể. Vào năm 2019, ba bộ phận cơ thể mới đã được in 3D, đó là các bộ phận sau đây:

Tuyến tụy

Tuyến tụy được in 3D này khá đặc biệt, chủ yếu là do nó được tạo ra từ chính các tế bào của bệnh nhân. Bên cạnh đó, nó cũng có các mạch máu. Điều này kết hợp sẽ hạn chế nguy cơ bệnh nhân từ chối cơ quan mới. Thật không may, tuyến tụy đã được in không thể thay thế hoàn toàn cơ quan này, nhưng nó đã khôi phục sản xuất insulin. Các tế bào in 3D được hỗ trợ bởi mực sinh học và đảo tụy từ động vật. Một ống tiêm của máy in 3D tạo ra các mạch máu, trong khi ống còn lại được sử dụng để hiển thị hỗn hợp. Điều này đã được khẳng định bởi Dr. WIszola, một nhà khoa học từ Quỹ Nghiên cứu và Phát triển Khoa học ở Ba Lan.

Phổi

Năm 2019, các nhà nghiên cứu cũng có thể in 3D một lá phổi. Nó không được tạo ra từ tế bào người, nhưng vẫn mang đến cơ hội mới cho việc cấy ghép nội tạng. Cơ quan in 3D được tạo ra bởi Jordan Millar, một trợ lý giáo sư về kỹ thuật sinh học tại Trường Kỹ thuật Rice’s Brown. Nhóm của anh ấy là bằng chứng về khái niệm, điều rất thú vị cho ngành y tế. Điều này xảy ra là do phổi in 3D có đầy đủ chức năng mặc dù nó không được tạo ra từ tế bào người. Cơ quan sinh học bơm không khí giống như phổi thực, nó hoạt động thông qua việc co lại và mở rộng.

Tim

Một trái tim in 3D bằng mô người cũng đã được tạo ra lần đầu tiên vào năm 2019. Sử dụng tế bào người để in 3D một trái tim mạch máu chưa từng được thực hiện trước đây, vì vậy nó rất ấn tượng và đặc biệt. Tim có các mạch máu, các ngăn và các tế bào. Bên cạnh tế bào người, các vật liệu sinh học dành riêng cho bệnh nhân cũng được sử dụng trong quá trình này. Nghiên cứu do giáo sư Tal Dvir đến từ Trường Công nghệ Sinh học và Tế bào Phân tử của Đại học Tel Aviv và trung tâm Sagol về Công nghệ Sinh học Tái tạo. Công việc của anh ấy rất hứa hẹn cho tương lai của việc thay thế nội tạng.

 
Nguồn: Techzone360
Data Design Việt Nam
https://datadesign.vn/


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam