Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
Máy quét ánh sáng có cấu trúc 3D của HP và phần mềm Geomagic Reverse Engineering


Ngày tạo: 17/09/2020 11:39:43 SA

Máy quét 3D HP mở ra cánh cửa cho nhiều doanh nghiệp hơn nữa có khả năng quét toàn bộ đến kỹ thuật đảo ngược.

Máy quét độc lập phù hợp với nhiều công việc quét không cần thiết kế ngược, chẳng hạn như người dùng có thể chỉ yêu cầu quét để tạo tệp STL cho in 3D. Đầu ra là STL, OBJ và PLY. Máy quét hoàn chỉnh với phần mềm riêng để ghép các bản quét lại với nhau.

Máy quét 3D HP có hai ưu điểm khác và một chi tiết thương mại rất quan trọng là giá cả (giá trị đồng tiền)

Máy quét HP có thể quét các vật thể nhỏ từ một mảnh 50p đến kích thước của một phương tiện cơ giới tiêu chuẩn đầy đủ với độ chính xác như nhau. Tất cả điều này với đầy đủ màu sắc hoặc đen và trắng.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Máy quét ánh sáng có cấu trúc 3D của HP và phần mềm Geomagic Reverse Engineering

 

Đối với những người yêu cầu thiết kế ngược và cơ sở lấy mặt cắt ngang, kiểm tra kích thước hoặc số hóa hoàn toàn thành mô hình 3D để chuyển sang hệ thống CAD chủ thì máy quét HP có thể xuất ra bất kỳ phần mềm Geomagic nào sau đây

Geomagic Design X để thiết kế ngược hoàn toàn, Geomagic Control X để kiểm tra, Geomagic WRAP và hoặc Geomagic cho SolidWorks.

Thông số kỹ thuật phần mềm nằm trong tab kỹ thuật đảo ngược trên thanh công cụ

Gói sản phẩm và Giá cả

Giá máy quét HP bắt đầu từ £ 2695 với Structured Light Scanner Pro S3 và có thể được nâng cấp và đi kèm với bàn xoay, máy ảnh đôi, máy tính xách tay và bất kỳ phần mềm Geomagic nào.

Hiệu quả, điều này cho phép một gói kỹ thuật đảo ngược đầy đủ bao gồm máy quét, bộ chỉnh và Geomagic Wrap với giá dưới 10.000 bảng Anh.

 

Nguồn: mintronics

Data Design Việt Nam 

https://datadesign.vn/

 


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam