Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
Máy in 3D EP-M250 và máy quét OptimScan 5M rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển bộ phận ô tô


Ngày tạo: 23/09/2020 4:29:40 CH

SHINING 3D đã hợp tác chặt chẽ với các công ty ô tô và đội đua xe thể thao trong nhiều năm để giúp họ áp dụng sản xuất phụ gia đắp lốp và tăng năng suất đồng thời giảm chi phí. Trong một trường hợp gần đây, SHINING 3D đã giúp một công ty ô tô thiết kế, sản xuất và thử nghiệm một ống xả mới trong giai đoạn phát triển sản phẩm mới. Công nghệ kết hợp bột kim loại (MPBF) của SHINING 3D, với máy in 3D EP-M250 và công nghệ quét và kiểm tra 3D ánh sáng xanh OptimScan 5 có độ chính xác cao đã được sử dụng trong quá trình này.

Trong sản xuất ô tô truyền thống, có thể mất tới 3 năm để đi từ một thiết kế mới đến sản xuất cuối cùng của chiếc ô tô đầu tiên từ nhà máy. Trường hợp mới nhất này chứng minh công nghệ sản xuất phụ gia đắp lốp có thể cực kỳ có lợi như thế nào, không chỉ để rút ngắn chu kỳ thiết kế và sản xuất mà còn để sản xuất các bộ phận phức tạp và hiệu quả hơn. Trong những năm gần đây, một số công ty ô tô lớn nhất và nổi tiếng nhất, bao gồm BMW, Audi và Volkswagen, đã thành lập các trung tâm sản xuất phụ gia đắp lốp để tích hợp các công nghệ mới này vào quy trình sản xuất của họ.

Từ in 3D đến kiểm tra 3D

Trong trường hợp ứng dụng này, tất cả quá trình sản xuất bộ phận được thực hiện bằng máy in 3D kim loại EP-M250 của SHINING 3D thay vì dùng công cụ chi tiết, tốn kém. Việc loại bỏ các công cụ đã rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất đồng thời đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao của bộ phận. Sau khi tháo giá đỡ và phun cát thủ công, ống xả in 3D đã sẵn sàng để thử nghiệm và điều chỉnh.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Máy in 3D EP-M250 và máy quét OptimScan 5M rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển bộ phận ô tô

Phần in 3D loại bỏ sự cần thiết của các công cụ

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Máy in 3D EP-M250 và máy quét OptimScan 5M rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển bộ phận ô tô

Một số xử lý hậu kỳ thủ công vẫn được yêu cầu.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Máy in 3D EP-M250 và máy quét OptimScan 5M rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển bộ phận ô tô

Phần này được quét 3D để kiểm tra chỉ trong vài giây

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Máy in 3D EP-M250 và máy quét OptimScan 5M rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển bộ phận ô tô

Sau đó được nhập vào Geomagic để xác nhận độ chính xác của kích thước

Máy quét 3D đo lường ánh sáng xanh OptimScan-5M sau đó được sử dụng để lấy dữ liệu 3D của bộ phận, chỉ trong vài giây, với độ chính xác lên đến 5µm. Mức độ chính xác này hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của kiểm tra 3D công nghiệp. Để tạo báo cáo phân tích, các kỹ sư đã nhập dữ liệu quét 3D và mô hình thiết kế CAD gốc vào Geomagic Control X. Công cụ phần mềm báo cáo trực quan này cho phép người dùng xác định vấn đề và thực hiện điều chỉnh nhanh hơn, do đó hỗ trợ tốt hơn cho việc ra quyết định xử lý và nâng cao hiệu quả.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Máy in 3D EP-M250 và máy quét OptimScan 5M rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển bộ phận ô tô

Quá trình phát triển một ống xả mới, từ thiết kế đến sản xuất bộ phận thử nghiệm chức năng, có thể mất tới ba tuần. SHINING 3D cắt giảm thời gian này xuống chỉ còn một tuần.

 

Đáp ứng nhu cầu tùy chỉnh hàng loạt

Cuối cùng, phương pháp sản xuất phụ gia và phương pháp kiểm tra 3D đã giảm khoảng thời gian cần thiết để đi từ thiết kế đến lắp đặt bộ phận xuống chỉ còn một tuần, giảm đáng kể thời gian sản xuất, rủi ro và chi phí. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Các lợi ích bổ sung của việc sử dụng các công nghệ AM kim loại sáng tạo và cuối cùng có thể tiếp cận được bao gồm việc tạo ra các thiết kế mới, nhẹ với sự tự do về hình học hơn, do đó cũng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tùy biến trong ngành công nghiệp ô tô.

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc sản xuất phụ gia sẽ ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của ngành công nghiệp ô tô. SHINING 3D vừa ra mắt máy in 3D kim loại mới EP-M250 Pro tại Formnext 2019 và công ty dự định tiếp tục hỗ trợ sự phát triển này bằng cách phát triển công nghệ in trực tiếp, sản xuất hàng loạt các bộ phận tùy chỉnh và sản xuất các bộ phận lớn hơn trong nhiều ứng dụng hơn .

 
 
Nguồn: 3dprintingmedia
Data Design Việt Nam

 

 


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam