Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
Lĩnh vực hàng không vũ trụ đầu tư vào công nghệ xanh bất chấp Covid-19


Ngày tạo: 17/09/2020 4:26:32 CH

Tạo ra một lĩnh vực hàng không vũ trụ xanh hơn là chìa khóa để ngành này phục hồi trở lại từ Covid-19, theo nghiên cứu mới được công bố hôm nay.

Phần thứ hai của báo cáo Horizon Shift của Protolabs, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng không vũ trụ từ khắp châu Âu, tiết lộ rằng hơn ba phần tư các công ty (77%) mong đợi sự tín nhiệm về môi trường sẽ trở thành yếu tố khác biệt chính trong tương lai, trong khi 72% chỉ ra rằng vật liệu mới sẽ là động lực để giảm lượng khí thải và làm cho bay sạch hơn.

65% tin rằng đầu tư vào đổi mới để giảm khí thải sẽ tiếp tục bất chấp đại dịch, với 42% hiện đang chuyển đổi chuỗi cung ứng của họ như một phần của nỗ lực đổi mới để cắt giảm sản lượng CO2.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Lĩnh vực hàng không vũ trụ đầu tư vào công nghệ xanh bất chấp Covid-19

 

Các giám đốc điều hành cấp cao từ Trung tâm Công nghệ Composite, Tập đoàn Schiebel và Tecnam đã nằm trong số các lãnh đạo cấp cao được phỏng vấn gần đây để hiểu thị trường cực kỳ quan trọng này đang tìm cách phục hồi như thế nào sau tác động sâu rộng của Covid-19.

Cuộc khảo sát mới nhất, được thực hiện như một bản báo cáo ban đầu của 325 giám đốc điều hành được thực hiện vào tháng 02 và tháng 03, đưa ra một cái nhìn sâu sắc về lĩnh vực này, đặc biệt là về những gì đã thay đổi do hậu quả của đại dịch.

Ngoài việc cải thiện môi trường, các công ty cũng đang tìm kiếm các gói hỗ trợ và kích thích của Chính phủ để giúp họ tạo ra các dòng doanh thu mới, đưa sự đổi mới vào chuỗi cung ứng và nhanh chóng đưa sản phẩm mới ra thị trường.

39% tin rằng cần phải đầu tư ngay lập tức vào cơ sở hạ tầng, trong khi 33% đang kêu gọi chính sách tài khóa hỗ trợ nhiều hơn, chẳng hạn như giảm thuế hoặc trợ cấp R&D.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Lĩnh vực hàng không vũ trụ đầu tư vào công nghệ xanh bất chấp Covid-19

 

Bjoern Klaas, Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của Protolabs Europe, một trong những nhà sản xuất nguyên mẫu tùy chỉnh và khối lượng thấp giải thích: “Hai cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu và khóa Covid-19 đang thay đổi bộ mặt của ngành hàng không vũ trụ bộ phận sản xuất. Các loại máy bay, mô hình kinh doanh và chuỗi cung ứng mới sẽ xuất hiện. Sự sống còn sẽ không phải là một quá trình chuyển đổi nhanh chóng, mà là xây dựng khả năng phục hồi lâu dài và một phần của đó là sản xuất thế hệ máy bay tiếp theo, khí động học được cải thiện, nhẹ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và ít ô nhiễm hơn. ”

Ông tiếp tục: “Báo cáo Horizon Shift mới nhất của chúng tôi đưa ra điều này một cách rõ ràng. 77% công ty cảm thấy hiệu suất môi trường sẽ là yếu tố khác biệt chính, tăng 9% so với khi chúng tôi hỏi cùng một câu hỏi trong cuộc khảo sát ban đầu ngay trước khi khóa sổ. 91% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận rằng việc cắt giảm CO2 đang có một số tác động đến cách họ điều hành công ty của mình và tin tốt cho ngành hàng không vũ trụ châu Âu là có vẻ như họ đã quyết định chấp nhận áp lực bằng cách chuyển đổi chuỗi cung ứng và phát triển công nghệ và vật liệu mới. Đầu năm nay, Airbus đã tái xác nhận cam kết khử cacbon và dẫn đầu sự phát triển của ngành hàng không vũ trụ toàn cầu bền vững hơn - đây là cam kết sẽ lọc qua chuỗi cung ứng của hãng.”

Báo cáo Horizon Shift đi sâu vào những thách thức mà chuỗi cung ứng phải đối mặt và những cải tiến hoạt động mà ngành đang thực hiện để vượt qua những thách thức này.

Đứng đầu trong danh sách các mối quan tâm đối với các công ty trong hai năm tới là tuân thủ môi trường, tiếp theo là sự thiếu linh hoạt / sự chậm trễ của chuỗi cung ứng kéo dài (69%) và độ dài của quá trình chứng nhận (60%). Sự biến động về chi phí nguyên vật liệu và tính sẵn có (57%) là một điểm đáng chú ý.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Lĩnh vực hàng không vũ trụ đầu tư vào công nghệ xanh bất chấp Covid-19

Thiêu kết laser kim loại trực tiếp (DMLS)

 

Nghiên cứu cho thấy các công ty dự kiến sẽ thay đổi từ sử dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất và sản lượng, sang sử dụng chúng để tạo ra một loạt sản phẩm linh hoạt hơn (63%) và cung cấp các bộ phận / máy bay nhanh hơn (58%).

Việc chuyển đổi in 3D từ công nghệ tạo mẫu thành công nghệ sản xuất hoàn chỉnh cũng đã được thảo luận trong báo cáo của Protolabs. Thông qua việc sử dụng công nghệ, các công ty đã nói về việc xử lý vật liệu với tốc độ cao hơn, ít chất thải hơn và thậm chí nén nhiều thành phần thành một bộ phận in 3D nhẹ hơn.

Ông Klaas kết luận: “Các công ty đang gặp áp lực tài chính sau hậu quả của Covid-19 hiện đang tập trung vào kế hoạch chiến thắng nhanh chóng và tăng tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường. Một cách để lập kế hoạch trước là tạo thêm các dòng doanh thu, nhưng điều này đòi hỏi phải tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tăng tốc độ ra thị trường.

“Về lâu dài, cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy họ sẽ tìm cách thuê nhân tài, triển khai công nghệ mới, sử dụng vật liệu mới và mở rộng khả năng sản xuất của mình. Họ có thể nhận thấy một số kết quả tích cực bất ngờ từ cuộc khủng hoảng. Sự linh hoạt từ các quy trình và chuỗi cung ứng sản xuất được nâng cấp, mang lại khả năng đáp ứng các áp lực của người tiêu dùng và xã hội bằng những chiếc máy bay thân thiện với môi trường hơn ”.

 
Nguồn: Pesmedia
Data Design Việt Nam

 


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam