Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc


Ngày tạo: 09/09/2020 4:27:34 CH

Không thể xử lý một lớp các bộ phận chỉ bằng phương pháp đường chạy dao 2 axis và 3 axis tiêu chuẩn. Ví dụ, một bộ phận có thể có bản nháp âm và không thể tiếp cận dụng cụ cắt bằng phương pháp đường chạy dao 3 axis hoặc nó có thể có một tập hợp các tính năng có thể gia công được mà máy công cụ 3 axis không thể truy cập trực tiếp.

Những loại thành phần này yêu cầu một phương pháp gọi là "indexed machining". Ngành công nghiệp ô tô là một ví dụ điển hình về việc sử dụng rộng rãi các phương pháp lập chỉ mục. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách thực hiện lập chỉ mục gia công 5 axis bằng VisualCAMc (giải pháp CAM sản xuất cho Onshape). Chúng ta hãy xem xét một bộ phận ô tô ví dụ và khám phá cách thiết lập VisualCAMc để thực hiện gia công 5 axis lập chỉ mục.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc

 

Thuật ngữ 5 axis (5 trục)

Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy thảo luận về một số thuật ngữ gia công 5 axis sẽ giúp bạn hiểu quy trình. Để thực hiện gia công theo chỉ mục, trước tiên bạn cần có một máy công cụ có khả năng lập chỉ mục (khóa) hướng của nó theo một hoặc nhiều trong ba trục chính (X, Y hoặc Z).

Máy CNC 5 axis có khả năng gia công cả theo chỉ số và gia công liên tục. Trong trường hợp gia công theo chỉ số, trục quay được khóa theo một hướng nhất định trong khi gia công được thực hiện. Sau đó trục quay có thể được lập chỉ mục (định hướng lại) để thực hiện gia công ở các khu vực khác. 5-Axis indexed machining còn được gọi là gia công (3 + 2), trong đó bạn khóa trục dao vào bất kỳ mặt phẳng nhất định (định hướng) nào và sau đó lập trình các hoạt động trên đường chạy dao 2 axis và 3 axis.

VisualCAMc hỗ trợ ba cấu hình thường thấy trên máy công cụ 5 axis:

- Cấu hình Head-Head 5 axis

Loại này thường gặp khi gia công các chi tiết lớn mà cả trục quay nằm trên đầu trục chính và chi tiết này đứng yên trên bàn máy (tức là chi tiết không quay). Bài viết này minh họa cấu hình Head - Head 5 axis.

- Cấu hình đầu bảng 5 axis

Một trục quay nằm trên bàn nơi bộ phận quay và trục quay kia nằm trên trục xoay.

- Cấu hình bảng bảng 5 axis

Cả hai trục quay đều nằm trên bàn nơi bộ phận quay theo các hướng khác nhau. Đây còn được gọi là Trunnion

Phần 5 axis (5 trục)

Phần Onshape được chọn cho blog này là cụm động cơ 12 xi-lanh. Chúng ta sẽ thảo luận về việc thiết lập định nghĩa máy công cụ 5 axis, bao gồm hai thiết lập và ba hoạt động đường chạy dao cho cả hai bộ xi lanh được hiển thị trong khối động cơ bên dưới. Lưu ý vị trí của Gốc Hệ tọa độ Thế giới (WCS) trong Tài liệu phần Onshape.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc

 

Định nghĩa của machine - 5 axis (Máy 5 trục)

Khi bạn mở tab VisualCAMc mới và tải một phần từ Tài liệu Onshape, định nghĩa Machine trong Machining Job được mặc định là Machine -  3 axis. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong dự án 5 axis được lập chỉ mục của bạn là thiết lập đúng định nghĩa Machine theo các thông số kỹ thuật của công cụ máy của bạn. Bạn sẽ cần biết cấu hình đầu trục chính cũng như các thông số kỹ thuật của trục chính và trục thứ cấp. Trong blog này, chúng tôi sẽ đặt định nghĩa Machine thành machine -5 axis điển hình và giải thích các thông số chính mà bạn cần hiểu.

Bạn có thể chọn Máy từ tab Máy nghiền VisualCAMc hoặc nhấp đúp chuột trái vào Machine nằm trong Machining Job. Các vị trí này được hiển thị bên dưới.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc
 

Hệ tọa độ của Machine (Máy)

Thao tác này sẽ hiển thị hộp thoại Machine, trong đó có hai tab là Machine Coordinate System(Hệ tọa độ máy) và Machine Definition (Định nghĩa máy). Trong ví dụ của chúng tôi, Hệ tọa độ máy (MCS) được căn chỉnh với Hệ tọa độ thế giới (WCS) trong Tài liệu Onshape. Từ tab Hệ thống tọa độ máy, bạn có thể chọn nút căn chỉnh với Hệ tọa độ thế giới để đặt điều này. Theo mặc định, Nguồn gốc MCS cũng được đặt tại Nguồn gốc WCS. Bạn có thể xác minh điều này nếu bạn thấy “X: 0.0, Y: 0.0 và Z: 0.0” trong trường Nguồn gốc Hệ tọa độ ở cuối tab này như được hiển thị bên dưới.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc

 

Loại Machine (máy)

Bây giờ, hãy chuyển sang Machine Definition tab. Đầu tiên, chúng tôi sẽ đặt Machine Type bằng cách đặt Number of Axes to 5-Axis và cấu hình là Head-Head . Điều này có nghĩa là trục quay thứ 4 và thứ 5 của máy được chứa trong đầu trục chính. Hình ảnh dưới đây cho thấy cấu hình trục chính 5 Axis Head-Head điển hình.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc
 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc

 

Tham số thứ 4 và thứ 5 Axis (trục)

Với Machine Type  được đặt thành 5 Axis, bạn có thể thấy rằng các thông số trục thứ 4 và thứ 5 bổ sung được kích hoạt trong hộp thoại. Trong Thông số Trục thứ 4 (Primary Axis), bạn sẽ thấy các phần cho Rotary Axis and the Rotary Center. Điều quan trọng là bạn phải chọn đúng Trục quay cho máy 5 Trục của mình. Trong cấu hình 5-Axis Head-Head của chúng tôi, Trục chính thứ 4 (the 4th Primary Axis) nằm theo hướng + Z. Bạn có thể tham khảo hình minh họa bên dưới để biết cách cấu hình trục thứ 4 và thứ 5 cho ví dụ này. Di chuyển xuống phần Tham số Trục thứ 5 (Secondary Axis) của hộp thoại, chúng ta có Trục quay được đặt thành + Y.

Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng phần Trục quay thứ 4 và 5 của hộp thoại có bộ chọn Angle Limit. Điều này cần phải phù hợp với giới hạn góc của máy công cụ 5 trục cảu bạn. Chúng tôi đặt Trục thứ 4 thành “Không giới hạn (No Limit)” và Trục thứ 5 của chúng tôi được đặt thành “Giới hạn do người dùng xác định (User Defined Limits)” - và đặt Min là -120 và Max được đặt thành 120. Vì vậy, Trục thứ 5 của chúng tôi được giới hạn ở +/- 120 độ. Một lần nữa, các giá trị bạn sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật máy công cụ của bạn.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc
 

Chiều dài đầu trục chính

Bạn sẽ nhận thấy một tham số bổ sung được gọi là "Gage Length." Tham số này hoạt động khi cấu hình liên quan đến Head và khi "Xuất tất cả các tọa độ trong hệ tọa độ thiết lập cục bộ" không được chọn. Hộp kiểm này nằm trong phần General Parameters của hộp thoại. Vì máy 5 Trục của chúng tôi có đầu quay (tức là cấu hình Head-Head) và chúng tôi đang xuất ra tọa độ Thế giới, chúng tôi cần chỉ định giá trị tham số này. Chiều dài Gage là khoảng cách cố định giữa điểm trục và mặt trục chính (xem hình minh họa ở trên).

Mã trục quay

Bạn có thể tự hỏi mình, "Tại sao trục chính và trục phụ được dán nhãn B và C trong hình minh họa trên?" Lý do là tất cả các bộ điều khiển máy 5 trục đều có mã cho mỗi trục. Thông thường, chúng được ký hiệu là XYZ và ABC (X = A, Y = B và Z = C). Vì vậy, trong ví dụ cấu hình máy 5 trục của chúng tôi, chúng tôi có Trục chính thứ 4 được đặt thành + Z (đây là Trục C) và Trục phụ thứ 5 được đặt thành + Y (đây là Trục B). Vì các mã trục này có thể thay đổi đối với các bộ điều khiển máy 5 trục khác nhau, chúng được định cấu hình trong mỗi bộ xử lý sau. Bạn sẽ thấy các mã trục quay này khi chúng tôi đăng Mã G 5 trục bên dưới.

Bộ xử lý sau 5 trục (5-axis)

VisualCAMc cung cấp hơn 300 bộ xử lý bài mặc định được cấu hình cho các bộ điều khiển máy CNC khác nhau. Tuy nhiên, không có thiết bị nào được thiết lập cho gia công 5 trục theo mặc định. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bài đăng bạn sử dụng được thiết lập chính xác cho máy công cụ 5 trục bạn. Nếu bạn cần bài viết 5 Trục, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại support@mecsoft.com với Machine Type của bạn, loại bộ điều khiển và các tệp G-Code mẫu mà máy của bạn đọc. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bộ xử lý hậu kỳ được cấu hình riêng cho bộ điều khiển máy của bạn. Trong blog này, chúng tôi đang sử dụng bộ xử lý hậu Mach3-INCH được định cấu hình cho đầu ra G-Code 5 trục phù hợp với định nghĩa máy mà chúng tôi đã thảo luận ở trên.

Thiết lập 5 trục (5-axis)

Trong VisualCAMc, thiết lập 5 trục được tạo giống như cách thiết lập 3 trục hoặc 4 trục được tạo bằng cách sử dụng hộp thoại Setup có lệnh nằm trên tab Mill của thanh công cụ VisualCAMc. Điểm khác biệt duy nhất là hướng Trục XYZ của thiết lập. Từ khóa ở đây là định hướng (orientation). Chúng tôi đang đề cập đến định hướng góc của mỗi trục. Trong thiết lập 3 trục, Trục X và Y được cố định theo cùng hướng với Định nghĩa Máy 3 Trục (3-Axis Machine Definition) (tức là mỗi trục được khóa ở 0 độ). Trong thiết lập 4 trục, trục chính thứ 4 (tức là trục bán kính) có thể quay theo các giới hạn do Định nghĩa máy thiết lập (Machine Definition). Trong thiết lập 5 Trục, một trục phụ thứ 5 bổ sung cũng có thể xoay, một lần nữa phải tuân theo các giới hạn do Định nghĩa máy thiết lập (Machine Definition).

Trong hình minh họa bên dưới, bạn có thể thấy các hướng trục XYZ cho phần mẫu này. Ở hình bên trái, chúng ta thấy hướng mặc định của Máy. Mỗi trục ở không độ. Trong hình ảnh giữa, chúng ta thấy các hướng trục cho Setup 1 (Mặt A). Bạn sẽ nhận thấy rằng Trục Y được lập chỉ mục đến +30 độ. Trong hình ảnh bên phải, chúng ta thấy các hướng trục cho Setup 2 (Bên B). Bạn sẽ nhận thấy ở đây rằng Trục Y được lập chỉ mục đến -30 độ.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc

Đăng mã G 5 trục

Khi xử lý sau các thao tác đường chạy dao trong định nghĩa Máy 5 trục (5-Axis Machine definition) điều quan trọng cần nhớ là các hướng trục được xác định trong mỗi định nghĩa Setup. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn bao gồm mã góc trục trong tệp G-Code đã đăng, bạn phải bao gồm Setup trong lựa chọn của mình khi nhấp chuột phải và chọn “Post-Process”. Dưới đây là một số kết quả G-Code ví dụ tùy thuộc vào các lựa chọn khác nhau từ Machine Job tree.

Đăng the Machining Job

Nếu bạn chỉ chọn thư mục Machining Job cấp cao nhất và sau đó Post-Process, bạn sẽ nhận được Mã G sau: Setup 1, các mã và góc trục chính và phụ của nó, tiếp theo là Mã G cần thiết cho mỗi thao tác trong Setup 1 (Mặt A). Tiếp theo là Setup 2 (Mặt B), các mã và góc trục chính và phụ của nó và Mã G cần thiết cho mỗi thao tác trong Setup 2 (Mặt B).

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc

 

Đăng thiết lập (Setup)

Nếu bạn chọn Setup 2 (Bên B), nhấp chuột phải và chọn Post-Processing, bạn sẽ nhận được Mã G sau: Mã này sẽ bao gồm các mã trục chính và trục phụ và các góc cho Setup 2 (Bên B), tiếp theo là yêu cầu mã G cho mỗi thao tác trong Setup 2. Lưu ý rằng thao tác đầu tiên trong tệp G-Code là (Cyl face (Mặt B)). Đó là thao tác đầu tiên xuất hiện trong Setup 2 (Bên B) trong Machining Job.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc
 

Đăng thiết lập và vận hành (Setup and Operation)

Nếu bạn nhấn phím <Ctrl>, sau đó chọn Setup 2, cũng như thao tác thứ hai Cyl Hole Pocket (Mặt B), sau đó Post-Process, bạn sẽ nhận được G-Code sau: Lưu ý rằng trục chính và trục phụ mã và góc cho Setup 2 (Mặt B) được bao gồm và theo sau là Mã G cho Túi lỗ Cyl (Mặt B).

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc

 

Chỉ đăng một vận hành

Nếu bạn chỉ chọn một thao tác như Cyl Bore (Mặt B) và sau đó Post-Process, bạn sẽ nhận được Mã G sau: Không có Setup 2 mã góc chính và phụ và các góc được bao gồm. Chỉ G-Code cần thiết cho Cyl Bore (mặt B) mới được bao gồm trong tệp G-Code.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Gia công 5-axis (5 trục) được lập chỉ mục trong VisualCAMc
 
 
Nguồn: Mecsoft
Data Design Việt Nam
https://datadesign.vn/


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam