Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
Alibre Design & AlibreCAM đã trở lại!


Ngày tạo: 11/09/2020 10:57:38 SA

Max Freeman là giám đốc điều hành của một công ty mới có tên Alibre LLC, thông báo trên diễn đàn Alibre Design rằng: một số nhân viên cũ của Alibre đã tập hợp các nguồn lực của họ và thành lập công ty mới này. Ông cũng thông báo rằng Alibre LLC đã ký một thỏa thuận với 3D Systems để đảm nhận quyền sở hữu sản phẩm Geomagic Design (trước đây được gọi là Alibre Design) để bán hàng, hỗ trợ và phát triển. Thông báo này được tiếp nối vào đầu tháng 7, với việc phát hành sản phẩm mới được đặt tên lại là Alibre Design 2017.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Alibre Design & AlibreCAM đã trở lại!

Alibre Design 2017 image courtesy of Alibre LLC and www.alibre.com

 

Lịch sử tóm tắt

 

Tiền thân của Alibre LLC là Alibre Inc. Alibre Inc. được thành lập vào năm 1997 và tạo ra sản phẩm thiết kế 3D cộng tác dựa trên web đầu tiên có tên Alibre Design. Alibre cũng đã giới thiệu subscription license model  đăng ký mang tính cách mạng cho ngành công nghiệp CAD tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, sản phẩm này đã đi trước thời đại và không tạo được ảnh hưởng đáng kể trên thị trường so với các sản phẩm chỉ dành cho máy tính để bàn lâu đời hơn. Sau đó, Alibre tập trung lại nỗ lực của mình và phát hành Alibre Design như một hệ thống mô hình rắn chỉ dành cho máy tính để bàn. SOLIDWORKS lite nếu bạn thích nó là một hệ thống mô hình rắn nhỏ hơn, ít tốn kém hơn, phản ánh SOLIDWORKS ở nhiều khía cạnh.

 

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Alibre Design & AlibreCAM đã trở lại!

AlibreCAM 2017 Expert is a 4 Axis dream come true for Alibre Design users! Here we see the 4 Axis continuous Parallel Finishing operation dialog with the Cut Parameters tab displayed. On-screen we see the 4th axis Axial Containment graphical indicators for the easy interpretation of the linear and rotary containment parameters. (Inset Top Right) Advanced Cut Material Simulation of the 4 Axis Parallel Finishing toolpath.

Năm 2010, MecSoft phát hành phiên bản đầu tiên của Alibre CAM, sau đó là phiên bản 64 bit của Alibre CAM vào đầu năm 2011. Alibre CAM là phần bổ trợ CAM đầu tiên và duy nhất được tích hợp đầy đủ cho Alibre Design. Sản phẩm này có tất cả các tính năng của các sản phẩm CAM độc lập của chúng tôi là VisualMILL và VisualTURN.

Vào tháng 7 năm 2011, 3D Systems đã mua lại Alibre Inc và gấp sản phẩm Alibre Design thành ô sản phẩm phần mềm 3D của mình và đổi tên thành Geomagic Design. 3D Systems, một công ty phần cứng in 3D, chưa bao giờ tìm ra cách sử dụng công nghệ vốn có trong Alibre Design. Sản phẩm rơi vào tình trạng bị bỏ quên với mỗi bản phát hành mới đều có những cải tiến nhỏ về in 3D thay vì cải tiến thiết kế cốt lõi.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Alibre Design & AlibreCAM đã trở lại!

AlibreCAM 2017 Standard is a complete 2½ and 3 Axis machining power-house! Here we see advanced Surface Feature Machining with perimeter tool positioning controls (ON, TO, PAST) for tangent, gouge-free machining with adjacent surface features. (Inset top right) Our Advanced Cut Material Simulation is included also!

Với sự hỗ trợ hầu như không tồn tại cho các nhà phát triển bên thứ 3 sau khi mua lại, chúng tôi tại MecSoft đã đưa ra quyết định khó khăn là ngừng phát triển, bán và hỗ trợ sản phẩm CAM của chúng tôi, được gọi là VisualCAM cho Geomagic vào thời điểm đó. Lần phát hành cuối cùng của chúng tôi là vào năm 2015 và chúng tôi đã đóng cửa sản phẩm để kết thúc một kỷ nguyên. Chúng tôi ít biết rằng vào giữa năm 2017, chúng tôi sẽ phát hành một phiên bản mới của AlibreCAM 2017!

 

 TƯƠNG LAI 

 Alibre Design đã thực sự trở lại với một trọng tâm mới. Theo sự mong đợi của những khách hàng cũ của Alibre CAM, chúng tôi đã quyết định làm mới sản phẩm CAM. Kết quả của việc này là AlibreCAM 2017 (lưu ý tên mới không có khoảng cách giữa Alibre và CAM) mà chúng tôi hiện đang phát hành vào tháng 8 năm 2017. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác một lần nữa với những đối tác thân thiết tại Alibre, những người mà chúng tôi đã có mối quan hệ lâu dài. 

 

Data Design Việt Nam

Nguồn: mecsoft

 

https://datadesign.vn/AlibreCAM

 


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam