Alibre | Data Design VietNam Alibre | Data Design VietNam

Chi tiết tin tức
Sự kiện tại GoPrint3D (Phần Hai) - Động cơ quét và đảo ngược


Ngày tạo: 21/09/2020 10:13:34 SA

Sau buổi hội thảo sáng, Alibre chúng tôi đã cung cấp đầy thông tin chi tiết bao gồm các quy trình CAD 3D sử dụng Alibre Design. Vào buổi chiều của sự kiện đã cho phép chúng tôi trình diễn Kỹ thuật đảo ngược, sử dụng nắp tản nhiệt từ một chiếc xe cổ 1908

Quét 3D

Như với phiên buổi sáng, mục đích của cuộc trình diễn buổi chiều là để hiển thị toàn bộ quy trình thiết kế ngược lại từ đầu. Để làm điều này, chúng tôi cần bắt đầu với dữ liệu quét 3D thô. Với mục đích này, chúng tôi đã sử dụng Máy quét ánh sáng có cấu trúc 3D của HP với thiết lập Máy ảnh kép như hình bên dưới. Công nghệ ánh sáng có cấu trúc nâng cao của Máy quét HP cung cấp khả năng quét 3D chính xác cần thiết để tạo ra dữ liệu quét chính xác cho phần còn lại của quy trình Kỹ thuật đảo ngược.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam- Sự kiện tại GoPrint3D (Phần Hai) - Động cơ quét và đảo ngược

 

Tệp CAD 3D

Khi chúng tôi đã có được dữ liệu quét 3D, chúng tôi đã sử dụng phần mềm thiết kế ngược toàn diện Geomagic Design X để tạo ra một tệp CAD 3D khả thi. Chúng tôi cũng sử dụng các khả năng nâng cao của phần mềm thiết kế ngược để tạo ra một biểu đồ chính xác để so sánh mô hình CAD 3D với dữ liệu quét 3D thô. Cả hai điều này được hình dưới đây.

Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam- Sự kiện tại GoPrint3D (Phần Hai) - Động cơ quét và đảo ngược
 

In 3D

Sử dụng mô hình 3D CAD, sau đó chúng tôi có thể chuyển sang bước cuối cùng của quy trình Reverse Engineering, đó là thực sự in nắp bộ tản nhiệt. Đây là nơi phần cứng của GoPrint3D bước vào. Những người tham dự đã có cơ hội duy nhất để xem quy trình in 3D trực tiếp trên một trong những máy in 3D chuyên dụng của GoPrint3D. Nắp tản nhiệt được sản xuất bằng hai vật liệu riêng biệt như trong hình bên dưới.

 
Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam-Data Design Viet Nam- Sự kiện tại GoPrint3D (Phần Hai) - Động cơ quét và đảo ngược

 

Sự kiện này rất phổ biến, hữu ích và tất cả những người tham dự đều thấy các cuộc trình diễn thực tế vô cùng hữu ích và cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị và có thể áp dụng được về toàn bộ quy trình in 3D.

 
Nguồn: mintronics
Data Design Việt Nam


© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam